Kontakt

Jeżeli chcesz uzyskać informacje, skorzystaj z ankiety poniżej

Wybierz odpowiedź TAK lub NIE.

Czy Twoje pytanie dotyczy przebiegu transakcji w sklepie stacjonarnym/online lub bankomacie?

W sprawach dotyczących przebiegu transakcji prosimy postąpić zgodnie z informacją poniżej:

BLIK nie przechowuje danych klientów banków i ich numerów kont, dlatego nie może rozpatrywać reklamacji składanych bezpośrednio przez klientów banków. Prosimy o złożenie pisemnej reklamacji/zapytania do swojego banku, wydawcy aplikacji mobilnej, z której została wykonana transakcja. Bank posiada niezbędne informacje do udzielenia odpowiedzi. Jeśli będzie potrzebował dodatkowych informacji, zapewne zwróci się drogą formalną do nas i integratora płatności, który podpisał umowę na obsługę transakcji ze sklepem lub właścicielem bankomatu.

Jeśli Twoje pytanie nie dotyczy transakcji, skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej.

Jeżeli chcesz uzyskać informacje, skorzystaj z ankiety poniżej

Wybierz odpowiedź TAK lub NIE.

Czy Twoje pytanie dotyczy usługi Przelew na telefon BLIK?

W sprawach dotyczących Przelewu na telefon BLIK prosimy postąpić zgodnie z informacją poniżej:

Jeżeli Twój Bank udostępnia usługę Przelew na telefon BLIK w aplikacji, to zawsze masz możliwość wysłania przelewu. Natomiast, aby otrzymać przelew na telefon konieczne jest zarejestrowanie numeru telefonu w usłudze Przelew na telefon BLIK w aplikacji mobilnej tego banku, na konto którego chcesz otrzymać pieniądze.

  • Masz kilka kont i dostajesz Przelew na telefon BLIK zawsze na jedno i to samo konto, lecz teraz chcesz otrzymywać pieniądze na inne konto?

Zarejestruj swój numer telefonu w usłudze Przelew na telefon BLIK w aplikacji mobilnej tego banku, na konto którego mają przychodzić przelewy. Tylko wtedy pieniądze przechodzą natychmiast do wybranego banku. Robi się to w aplikacji mobilnej banku w ustawieniach przelewu na telefon. Rejestrując numer w usłudze w nowym banku, zostanie automatycznie wyrejestrowany ze starego i przelewy będą przychodzić do nowego banku. Sprawdź jak to zrobić na naszej stronie www.blik.com w sekcji przelew na telefon lub na stronach bankowych.

  • Wysłałeś Przelew na telefon BLIK i pieniądze trafiły do innej osoby?

BLIK nie przechowuje danych użytkowników i ich numerów kont, dlatego prosimy o złożenie pisemnej reklamacji/zapytania do banku wydawcy aplikacji mobilnej, z której korzystałeś. Bank posiada niezbędne informacje do udzielenia odpowiedzi i ewentualnej pomocy w odzyskaniu środków. Jeśli będzie potrzebował dodatkowych informacji, zapewne zwróci się drogą formalną do nas.

Jeśli Twoje pytanie nie dotyczy Przelewu na telefon BLIK, skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej.

BLIK

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Standard Płatności Sp. z o.o. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych - .

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa (dalej „PSP”).

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: kontakt@blik.com, lub pisemnie (adres siedziby administratora). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@blik.com lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone bez lub za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie,

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzasadniony interes administratora, czyli podstawa o której mowa w art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 („RODO”).

Okres przez który dane będą przechowywane

Dane zostaną usunięte po udzieleniu odpowiedzi na założone zapytanie.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, czy agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych osobowych w celach obsługi zapytania składanego za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio do Administratora jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi takiego zapytania.


BLIK

FAQ

FAQ

Znajdź odpowiedź na najczęściej zadawane pytania.

Zobacz więcej

BLIK

BLIK

Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

BLIK

Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493783

Kapitał zakładowy 151 263 000,00 zł
NIP 521-366-44-94

BLIK

Siedziba

ul. Czerniakowska 87A
00-718 Warszawa

Zobacz również

Aktualności

Aktualności

Zobacz, co nowego
słychać w BLIKU

Jak korzystać z BLIKA

Jak korzystać z BLIKA

Zobacz, krok po kroku, jak łatwo
i szybko możesz korzystać
z transakcji BLIKIEM