Kontakt

BLIK

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Standard Płatności Sp. z o.o. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych - .

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa (dalej „PSP”).

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: kontakt@blik.com, lub pisemnie (adres siedziby administratora). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@blik.com lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone bez lub za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie,

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzasadniony interes administratora, czyli podstawa o której mowa w art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 („RODO”).

Okres przez który dane będą przechowywane

Dane zostaną usunięte po udzieleniu odpowiedzi na założone zapytanie.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, czy agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych osobowych w celach obsługi zapytania składanego za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio do Administratora jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi takiego zapytania.

BLIK

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Standard Płatności Sp. z o.o. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych - .

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa (dalej „PSP”).

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: kontakt@blik.com, lub pisemnie (adres siedziby administratora). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@blik.com lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone bez lub za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie,

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzasadniony interes administratora, czyli podstawa o której mowa w art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 („RODO”).

Okres przez który dane będą przechowywane

Dane zostaną usunięte po udzieleniu odpowiedzi na założone zapytanie.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, czy agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych osobowych w celach obsługi zapytania składanego za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio do Administratora jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi takiego zapytania.

BLIK

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych dla celów wysyłania komunikatów prasowych jest Clear Communication Group Sp. z o.o., natomiast administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych dla celów udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie jest Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także złożenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz inne prawa wskazane szczegółowo poniżej. Zapoznaj się z pełnymi informacjami o przetwarzaniu danych osobowych do wskazanych wyżej celów - .

Cel informacji 1

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych  przez Clear Communication Group Sp. z o.o. w celu otrzymywania komunikatów prasowych (newslettera).

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych dla celów wysyłki komunikatów prasowych (newslettera) jest Clear Communication Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kazimierzowska 85/30, 02-518, Warszawa (dalej „CCG”).

Dane kontaktowe

Z CCG można się skontaktować poprzez adres email: clearcom@clearcom.pl, lub pisemnie (adres siedziby CCG).

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • umożliwienie CCG wysyłki komunikatów prasowych, zawierających informacje o charakterze marketingowym, handlowym i informacyjnym, dotyczące produktów i usług CCG oraz podmiotów współpracujących z CCG.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, czyli podstawa o której mowa w art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 RODO.

Okres przez który dane będą przechowywane

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zapisu na wysyłkę komunikatów prasowych przez CCG lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie tych komunikatów.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie CCG m.in. dostawcom usług IT, czy agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z CCG i wyłącznie zgodnie z poleceniami CCG.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od CCG Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z CCG. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych osobowych w celu otrzymywania komunikatów prasowych jest dobrowolne.

Cel informacji 2

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polski Standard Płatności sp. z o.o. w celu udzielenia odpowiedzi  na pytanie.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa (dalej „PSP”).

Dane kontaktowe

Z PSP można się skontaktować poprzez adres email: kontakt@blik.com, lub pisemnie (adres siedziby PSP).
PSP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@blik.com lub pisemnie (adres siedziby PSP). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone bez lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes PSP jakim jest możliwość udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, czyli podstawa o której mowa w art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 („RODO”).

Okres przez który dane będą przechowywane

Dane zostaną usunięte po udzieleniu odpowiedzi na złożone zapytanie.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PSP m.in. dostawcom usług IT, czy agencjom marketingowym, agencji PR – Clear Communication Group sp. z o.o. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z PSP i wyłącznie zgodnie z poleceniami PSP.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PSP. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych osobowych w celach obsługi zapytania składanego za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio do PSP jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi takiego zapytania.

BLIK

Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493783

Kapitał zakładowy 151 263 000,00 zł
NIP 521-366-44-94

Siedziba

ul. Czerniakowska 87A
00-718 Warszawa

Zobacz również

FAQ

Znajdź odpowiedź
na najczęściej
zadawane pytania.

Jak korzystać z BLIKA

Zobacz, krok po kroku, jak łatwo
i szybko możesz korzystać
z transakcji BLIKIEM